Heelkunde

Welkom op de website van de dienst Algemene, Vaat- en Kinderheelkunde van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Sint-Jan.

Ons team bestaat uit 6 chirurgen, elk met zijn eigen specifieke specialisatie (subspecialisatie) en interessegebied. Op die manier trachten wij de meest kwalitatieve chirurgische zorg aan te bieden aan al onze patiënten. Wij worden hierin bijgestaan door 3 resident-chirurgen en 6 geneesheer-specialisten in opleiding. Daarnaast zijn we omringd door een paramedisch team bestaande uit 5 medisch secretaressen, 6 poliklinisch verpleegkundigen (waaronder 3 stomazorg-verpleegkundigen en 1 wondzorgverpleegkundige), 3 diëtisten en een gespecialiseerd team verpleegkundigen op de verschillende ziekenhuis afdelingen. Deze organisatie vormt, samen met onze vakkennis en ervaring, een solide basis voor onze geïndividualiseerde en patiënt-gerichte zorgverlening.

Deze website heeft als doel u een overzicht te bieden van ons ganse team en van de verschillende chirurgen met hun respectievelijke (sub)specialisaties binnen onze dienst. Daarnaast treft u hier meer algemene informatie aan die u kan helpen bij uw raadpleging of geplande ingreep.